durbaar
Konferenciák:

Kézilabda költségvetés
Mérlegelek és cselekszem

Leírás

éves költségvetési terv

Cél

Mentorok

Szakértői tanács

Tagok

Közbiztonság Tarján városrészben
Itt élek, Mit tehetek másokért

Leírás

Az utóbbi időben Tarján városrészben egyre jobban megromlott a közbiztonság.

Cél

Milyen intézkedéseket tennétek, hogy újra biztonságos legyen?

Mentorok

Szakértői tanács

Tagok

 

Sok a szúnyog Szolnokon
Itt élek, Felelős vagyok, Mérlegelek és cselekszem, Mit tehetek másokért

Leírás

Az utóbbi időben a Tisza partján egyre több a szúnyog.

Cél

Kevesebb szúnyogot!

Mentorok

Szakértői tanács

Tagok

 

A DURBAAR konferencia működése:
A kiválasztott témakör megvitatásához jelentkeznetek kell egy motivációs levéllel a Mentornál. Akiknek a jelentkezését elfogadták, azokból alakul egy 10-15-20 fiatalból álló „Laikus tanács". Ők a saját tudásukra, érzéseikre támaszkodva megvitatják a témakört, majd a legvitatottabb, legfontosabb területekre vonatkozóan olyan kérdéseket fogalmaznak meg, amelyekre csak felkészült szakemberek, szakértők tudnak választ adni. A következő lépcsőfokban a laikus fiatalok által összeállított kérdésekre a felkért szakemberekből álló „Szakértői tanács" megpróbál válaszokat adni. A különböző területről, de a kiválasztott témakörben járatos Szakértők (például környezetvédelmi mérnökök, közgazdászok vagy szociális munkások) kifejtik véleményüket a „Laikus tanács" által megfogalmazott kérdésekre. Ebben a szakaszban a DURBAAR-ra jelentkezett fiatalok nem vesznek részt. Végül a harmadik, záró körben, azaz a Konszenzus konferencián a laikus fiatalok és a szakértők együtt megvitatják a még kérdéses, ellentmondásos területeket, majd kialakítják közös álláspontjukat, amit persze később megismertetnek a szélesebb nyilvánossággal is.
Milyen témakörökben lehetne szakértői DURBAAR konferenciát összehívni?
Példaként felsorolunk néhányat: Magyarországon nagyon kevés idős ember ért az internet használatához, pedig a fiatalok nagyon sok okos és hasznos dolgot meg tudnának mutatni, tanítani nekik. Mit gondoltok, a fiatalok mit és hogyan tehetnének ez ügyben? Egy szolgáltató mobiltelefon-átjátszó tornyot szeretne telepíteni a városrészetek közelébe, de ennek nem vagytok tisztában egészségre gyakorolt hatásaival, következményeivel. Káros vagy nem káros, féljünk, vagy ne féljünk egy ilyen átjátszó-toronytól? Támogassuk-e egy új állatifehérje-feldolgozó üzem létesítését, amely településünk határában épülne? A bűzt lesz nehezebb elviselni, vagy annak kell örülnünk, hogy új munkahelyek jönnek létre. Miért van az, hogy a magyarországi fiatalok döntő többsége azonosulni tud azzal az állítással, hogy Magyarországnak szüksége van olyan pártra, amelyik, ha kell, oda is üt?

A durbár az afrikai ewe törzs falugyűlése. A sok lehetséges, érdekes elnevezés közül ezt választottuk annak a véleménycserének, tanácskozásnak a jelölésére, amelyet immár Ti is igénybe vehettek. A DURBAAR segítségével az interneten keresztül részt vehettek olyan nyilvános vitában, döntéshozatali folyamatban, amelyhez jelentős szakértői tudásra, speciális ismeretekre van szükség. Gondolhattok itt például olyan, a településeteken megvalósuló beruházásra, fejlesztésre, amely jelentős mértékben befolyásolja az ott élő emberek életét, hétköznapjait, a környezetet.

A módszer rövid lényege, hogy a kiválasztott témakört a fiataloknak (laikusoknak) egy kiválasztott köre megvitat, pro- és kontra érveket gyűjt össze, majd ezekről egy nyilvános konferencián a témakörben (például környezetvédelem) járatos szakemberek (például mérnökök) kifejtik véleményüket. Végül a laikusok és a szakértők hoznak egy közös döntést a témakörben, amit a szélesebb nyilvánossággal is megismertetnek.