Személyigazolvány

A személyazonosító igazolvány írásbeli nyilatkozat, az anyakönyv és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján kiállított hatósági igazolvány, amely egy személy személyazonosságát, adatait igazolja.

 

Milyen okmányok szükségesek az igényléséhez?

Első ízben a születési anyakönyvi kivonatot, és a lakcímigazolványt (ha rendelkezel vele) kérhetnek.

 

Milyen adatokat tartalmaz a személyazonosító igazolvány?

  • - nevét; születési nevét;
  • - születési helyét;
  • - születési idejét;
  • - állampolgárságát;
  • - anyja nevét;
  • - nemét;
  • - arcképét;
  • - aláírását, ha a 14. életévét betöltötte;
  • - a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi idejét;
  • - a személyazonosító igazolvány kiállításának keltét, a kiadó magyar állam kódját és a kiállító hatóság nevét.

 

Fajtái

Állandó személyazonosító igazolvány,

Ideiglenes személyazonosító igazolvány

 

Hol lehet igényelni?

A településeteken megtalálható okmányirodán.

 

Mennyibe kerül?

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáért 1500 forintot kell fizetni.

 

Nem kell érte fizetni ha:

Nem vagy még 14 éves

Ha az állandó személyazonosító igazolványod érvényességi ideje lejárt,

Az igazolványod cseréjét adatváltozás miatt kérted, vagy az igazolványt ellopták, elvesztetted, vagy az megsemmisült

Érdemes tudni, hogy  nem kötelező kiváltani a személyi igazolványt. Egy személyazonosításra alkalmas okmánnyal azonban kötelező rendelkezni, és azt az állampolgárnak magánál kell tartani.(útlevél, személyazonosító igazolvány és bármilyen a téged, a személyedet igazoló irat.)

Írj, ha nem tudod mit kell tenned!
Új hozzászólás Új hozzászólás
Úti okmány

A törvény szerint külföldre utazásra, illetőleg az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat az úti okmány.

Ezek szerint úti okmány lehet például az útlevél és az új típusú kártya alakú személyazonosító igazolvány. A személyazonosító igazolvány segítségével az uniós tagállamokba utazhatunk.

 

Milyen iratok szükségesek ahhoz, hogy útlevelet válts ki?

Ha még nem vagy 18 éves:

Szüleid jelenléte is fontos az igényléshez az okmányirodán.

Szükség lehet a személyazonosító igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra. Ha nem vagy még 14 éves szükség lehet a születési anyakönyvi kivonatra.

Szükség esetén:

Ha a szüleid elváltak, szükséges a válást kimondó jogerős bírói ítélet,

Ha a szülő elhunyt, be kell mutatnod az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatát,

Ha gyámság alatt vagy, a gyámkirendelő határozatra is szükség lehet.

Mennyit kell érte fizetni?

2.500.- Ft-ot kell befizetned.

 

Ha 18 éves már elmúltál:

Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (utóbbi, ha van)

Mennyit kell érte fizetni?

Ha 5 éves érvényességi időre kéred az útlevelet: 7.500.- Ft-ot

Ha 10 éves érvényességi időre kéred az útlevelet: 14.000.- Ft-ot

Ha sürgősen kell (5 munkanap alatt készül el) az alapilleték kétszeresét kell fizetned (15.000.-Ft)

Lakcímkártya

Lakcímigazolvány célja

A lakcímigazolvány célja, hogy a tulajdonos személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről tájékoztasson, azért, hogy a törvényben előírt kötelezettségét teljesítse.

Hogyan lehet bejelenteni a lakcímet?

Lakcímbejelentő lapon lehet bejelenteni, melyet az okmányirodán lehet kérni.

 

Milyen típusú lakcímváltozásokat tudsz ezen az adatlapon bejelenteni?

- lakó- és tartózkodási helyváltoztatásaidat

- ideiglenes külföldön tartózkodásod kezdetét és végét

- az ország elhagyását, külföldön való letelepedés szándékával.

 

Milyen iratok szükségesek a fentiekhez?

- személyazonosításra alkalmas okmány,

- lakcímigazolvány,

- formanyomtatvány lakcím bejelentéshez,

- tulajdonjogot igazoló irat bemutatása - szükségességéről, érdemes érdelődni

- bejelentő és szállásadó aláírása.

 

A lakcímváltozás miatt kiállított igazolvány illetékmentes.

 

Fizetni kell érte ha:

- elveszett, megsemmisült igazolványok pótlása esetén,  1.000,- Ft

- lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt, 1.000,- Ft

- lakcímigazolvány csere névváltozás miatt, 500,- Ft

 

Az oldal tartalma

Személyigazolvány

Lakcímkártya

Úti okmány

Vezetői engedély

Házasságkötéshez

Vezetői engedély

Ki kaphat járművezetésre jogosító okmányt?

Aki egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelelt.

 

Hová kell menned, ha vezetői engedélyt szeretnél kapni?

Az okmányirodában kezdeményezhető a kiállítása.

 

Mennyibe fog kerülni?

A vezetői engedély kiadásáért 4000 forintot kell fizetned.

 

Mit kell magaddal vinned az ügyintézéshez?

- a személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)

- a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)

- külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány

Csatolni kell:

- vizsga lap

- egészségügyi alkalmasság igazolása

- illeték megfizetését tanúsító igazolás

Házasságkötéshez

A házasságkötés igényének a bejelentéséhez szükséges iratok:

Személyeteket igazoló hivatalos okirat

A születési anyakönyvi kivonatok

Gyámhatóság jogerős engedélyező határozata, ha valaki 18 éves alatti

Külföldi állampolgároknak a fentieken kívül: tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy a házasságkötésnek nincs akadálya

A házasulóknak együttesen és személyesen kell megjelenniük.

Mennyibe kerül a bejelentés?

A bejelentkezés illetékmentes.

A bejelentés napjától mennyi időt kell várni a „nagy napig”?

Az esküvő időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 6 hónapon belülre az anyakönyvvezető tűzi ki a házasulók kérésének figyelembevételével.

És ha sürgős?

A 30 napos várakozási idő alól alapos indok miatt a jegyzőhöz írt, de az anyakönyvvezetőnél benyújtott kérelemmel lehet felmentést kérni. A felmentési kérelem 2200.- Ft melyet illetékbélyegben kell leróni.