Törvények és jogszabályok

Magyarország jogállam. Ez azt jelenti, hogy a hatalmat a nyilvános és írott jogszabályoknak megfelelően gyakorolják az arra feljogosított szervezetek és személyek.A hétköznapokban ez például azt is jelenti, hogy a közlekedéssel kapcsolatos minden szabály benne van a KRESZ-ben.
A jogállamok ismérvei:

  • a bíróságok előtt és a törvények előtt minden ember egyenlő
  • a hatalommal felruházott emberek sem állnak a jog felett
  • az önkényes döntésekkel szemben a jogszabályok által előre meghatározott döntések születnek
A jogszabályokat az arra jogosult szervezetek hozzák létre, és mindaddig érvényesek, amíg nem változtatják meg, vagy nem helyezik hatályon kívül. A hatályon kívül helyezett jogszabályok nem érvényesek, a bennük lévő szabályoknak nem kell megfelelni.

A jogszabályok legfontosabb közös jellemzője, hogy a normatív jellegűek. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy betartásuk kötelező, és általánosan alkalmazandóak, azaz nem konkrét esetekre vonatkoznak..

A magyar jogrendszerben többféle jogszabály létezik:
  • törvény,
  • törvényerejű rendelet,
  • kormányrendelet
  • miniszterelnöki rendelet,
  • miniszteri rendelet és
  • helyi önkormányzati rendelet
A jogszabályok a modern jogrendszerekben hierarchikus rendbe tagozódnak. Alsóbb szintű jogszabály nem lehet ellentétes felsőbb szintű jogszabállyal.

Átlagos (0 szavazat)