Az EU-tagság bizonyos kötelezettségekkel is jár Magyarország számára

Magyarország az európai térben

Az Európai Unió (EU) mai formájában 1993-ban jött létre, jelenleg 27 ország tartozik hozzá, köztük Magyarország is, amely 2004-ben csatlakozott az Unióhoz. Az Európai Unió egyfajta szövetséget alkot, és így a tagállamokban élő emberek, a különböző áruk, a pénz sokkal könnyebben jutnak át egyik országból a másikba, mint az EU-n kívül.Hogyan érint mindez Téged?

Az EU-s rendelkezéseknek köszönhetően például nem kell útlevél ahhoz, hogy az EU tagországaiba utazz, utazás alkalmával érvényes az itthoni egészségbiztosításod, a legtöbb EU-tagországban szabadon tanulhatsz, vállalhatsz munkát, és 16 EU-s országban ugyanazt a fizetőeszközt használhatod (euró), és még sorolhatnánk azokat a dolgokat, melyek mindannyiunkat érintenek. Az EU-tagság a vállalkozásoknak is kedvez.
A magyar vállalkozások számára nyitva áll az Unió vámoktól és egyéb korlátozásoktól mentes piaca, ahol termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal könnyebben tudnak új vevőket találni. S ne feledkezzünk el az EU költségvetéséből származó jelentős fejlesztési forrásokról sem, melyek a vállalkozók, a mezőgazdaságban dolgozók, de az önkormányzatok vagy a civil szervezetek számára is lényeges előrelépést jelenthetnek a régi tagországok gazdasági színvonalához való felzárkózásban. Az EU-tagság bizonyos kötelezettségekkel is jár Magyarország számára. Hazánknak is – mint minden tagállamnak - fizetnie kell a közös kasszába, az EU-s szabályoknak megfelelően kell működnie, valamint törekednie kell azoknak a feltételeknek a teljesítésére, ami alapján bevezethetjük a közös fizetőeszközt, az eurót.

Az Unió intézményrendszere, döntéshozatali mechanizmusa

Az Unió főbb intézményei a következők:

  • az Európai Parlament,
  • az Európai Bizottság,
  • az Európai Tanács,
  • az Európai Unió Tanácsa (vagy Tanács),
  • az Európai Unió Bírósága.

Az Európai Parlament

A parlament fogadja el (vagy utasítja el) az európai jogszabályokat és vigyáz arra, hogy az uniós intézmények szabályosan működjenek. A parlament tagjait, a képviselőket mi választjuk: ha elmúltál 18 éves Te is szavazhatsz rájuk a legközelebbi Európai Parlament választáson.

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottságot az Európai Unió "kormányának" is szokták nevezni, mert feladata, hogy javaslatokat tegyen új jogszabályok megalkotására, végrehajtsa a legfontosabb döntéseket és figyeljen arra, hogy a tagországok betartják-e a közös szabályozásokat. A Bizottság több „alosztályból" (főigazgatóság) áll, amelyeket a minisztériumokhoz hasonlíthatunk csak itt nem a nemzeti politikákról, hanem az EU közös politikáinak (mezőgazdaság, környezetvédelem, regionális politika, energiaipar stb.) kidolgozása történik. A főigazgatóságok élén egy-egy „biztos" áll, összesen annyian vannak, mint ahány tagállam van (tehát jelenleg 27).

Az Európai Tanács

Az Európai Tanács az Európai Unió állam- és kormányfőinek, valamint a Bizottság elnökének testülete. Az egyes államok elnökei itt döntenek az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről, például itt döntenek arról is, hogy ki csatlakozhat az EU-hoz. Az évtizedek során az Európai Tanács jelentősége megnőtt, miután e testület vált a tagállamok közötti kompromisszumok megkötésének fő színterévé. Sok esetben ugyanis a tagállamok közötti nézetkülönbségeket csak a nagy politikai rálátású állam- és kormányfők tudják feloldani.

Az Európai Unió Tanácsa (vagy Tanács)

A Tanács a tagállamok kormányainak szakminisztereiből áll, és a tárgyalt témától függően tíz különböző összetételben ülésezik. A Tanács tagjai döntenek a különböző hozzájuk tartozó ügyekről.

Az Európai Unió Bírósága

Az Európai Bíróság az Európai Unió legfelsőbb igazságszolgáltató szerve. Az Európai Unió Bíróságának 1952-ben történt alapítása óta feladata, hogy biztosítsa a jog tiszteletben tartását az Unió tagállamain belül. Ennek során a Bíróság segít a tagállamoknak értelmezni az uniós jogot, gondoskodik arról, hogy a tagállamok teljesítsék az uniós tagságból eredő kötelezettségeiket, és – ha a tagállamoknak olyan vitájuk van egymással, amiben nem tudnak dűlőre jutni - ítélkezik a tagállamok egymás közötti vitás ügyeiről.

Ha további kérdésed van, ajánljuk figyelmedbe a www.euvonal.hu és a www.europa.euhonlapot.

Átlagos (0 szavazat)
kvíz

1. Mi az európai uniós irányelv?


2. Az Európai Unió honlapja, a http://europa.eu/ elérhető magyar nyelven is?


3. Magyarország hány képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe?


4. Az Európai Parlament képviselői összesen hány uniós polgárt képviselnek?


5. Hol ülésezik az Európai Unió Parlamentje?


6. Milyen gyakran választunk képviselőket az Európai Parlamentbe?