Jogok és kötelezettségek

Az állampolgári jogok és kötelezettségek az állampolgárokra vonatkoznak. Állampolgár az, aki egy adott állam tagja, polgára. Ha legalább egyik szülőd magyar állampolgár, akkor te is magyar állampolgár vagy születésedtől fogva. Vannak államok, amelyek esetében úgy is azok állampolgárává válhattál, ha az adott ország területén születtél.Ha állampolgár vagy, jogok illetnek meg, illetve kötelezettségeid vannak az állammal szemben, viszont ez fordítva is igaz. Állampolgári jog az, amikor valamit elvárhatsz az államtól, míg állampolgári kötelezettség, amikor az állam elvárását kell teljesítened. Ami ebben a kapcsolatban az egyik félnek jog, az a másik félnek kötelezettség, így a te állampolgári jogod az állam számára kötelezettség, míg az állampolgári  kötelezettséged az állam számára jog.
Az állampolgári jogok és kötelességek körébe azok a jogok és kötelezettségek tartoznak, amelyek kizárólag az adott állam állampolgárait illetik meg, illetve terhelik például egy német állampolgár nem szavahat Magyarországon.

A legfontosabb állampolgári jogok:

Az állampolgárságtól való megfosztás tilalma, a védelemhez való jog:
Senkit sem lehet magyar állampolgárságától megfosztani, vagy magyar állampolgárt Magyarország  területéről kiutasítani, továbbá magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet.
Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze.

Választójog:
Az a jog, hogy az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint az európai parlamenti választáson az állampolgár választó és választható, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vehet.

Közhivatal viselésének joga:
Az állampolgár joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Azaz akár belőled is lehet képviselő, polgármester.

Szociális biztonsághoz való jog:
Az állampolgároknak joga van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.

Honvédelmi és polgári védelmi kötelezettség:
Amennyiben az országgyűlés döntése alapján erre szükség van, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak szerint - hadkötelezettség, illetve polgári védelmi kötelezettség terheli.
Ezen felül az állampolgárok gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére is kötelezhetőek.
 

Átlagos (0 szavazat)
kvíz

1. A honvédelmi kötelezettség értelmében hány éves korban kell bevonulni kötelező sorkatonai szolgálatra?


2. Mit jelent a "kirendelt védő" fogalma?


3. Kötelezi-e a Facebook-ot a magyar adatvédelmi ombudsman ajánlása?


4. Ki az ombudsman?