senki nem tekinthető bűnösnek a bíróság jogerős ítéletéig

Igazságszolgáltatás

Mi a teendő, ha valaki nem tart be valamilyen törvényt, jogszabályt, megállapodást, és nekünk ebből valamilyen sérelmünk, hátrányunk származik?Ilyen esetekben az igazságszolgáltatás szervezetéhez fordulhatunk. Az igazságszolgáltatás azzal foglalkozik, hogy vitás esetekben kivizsgálja, hogy a hatályos törvények, jogszabályok alapján a vitában melyik félnek van igaza.
Magyarországon az igazságszolgáltatás - szűkebb értelemben - a bíróságok feladata. A mindennapi életben gyakran hallunk bíróságról, bírákról, perekről - mit is érdemes minderről dióhéjban tudni?
A bíróságokon a bírák döntik el, hogy vitás esetekben kinek van igaza. Hogyan is kell mindezt elképzelni? A bíróságok peres és nemperes ügyekkel foglalkoznak, a vitás kérdések pedig különböző témaköröket érinthetnek.

A peres ügyek esetén az érintett felek tárgyalások alkalmával ütköztethetik álláspontjukat, végül pedig a bíró ítéletet hoz, melyet végre is kell hajtani. Az ítélet a vitás kérdés természetétől függően számos dolgot előírhat:

például válópereknél rendelkezhetnek az egykori férj és feleség vagyonának felosztásáról,
más esetekben előírhatják, hogy az egyik fél fizessen egy megadott pénzösszeget büntetést,
de súlyos bűncselekmények esetén lehet szó akár letöltendő szabadságvesztésről is (börtönbüntetés).


Nemperes ügyek esetén nem tartanak tárgyalást, ilyenkor a bíró enélkül hozza meg döntését.

A vitás kérdések természetétől függően beszélhetünk polgári és büntető igazságszolgáltatásról, közigazgatási bíráskodásról és alkotmánybíráskodásról.
A polgári igazságszolgáltatás célja, hogy a személyek egymás közötti jogvitáit eldöntse, s helyreállítsa azokat az állapotokat, amelyek a sérelem bekövetkezése előtt álltak fenn.

A büntető igazságszolgáltatásban az állam büntető hatalma valósul meg: a bűncselekmény elkövetője (aki például mást kirabol, bántalmaz) büntetésben részesül.  Büntetőügyekben a vádat az ügyész képviseli.

A közigazgatási bíráskodás a hivatalos szervek döntéseit (határozatait) vizsgálja: vajon azok megfelelnek-e a szabályoknak?

Az alkotmánybíráskodás azt vizsgálja, hogy egy adott jogszabály nem ütközik-e az ország alaptörvényébe, az alkotmányba.

Amit mindenképp fontos tudnod az igazságszolgáltatásról:
- mindenkinek joga van vitás esetben bírósághoz fordulni
- a bíróság előtti mindenki egyenlő
- mindenkinek joga van törvényes képviselethez: azaz jogod van olyan ember segítségét kérni az ügyedben, aki jártas a bírósági eljárásokkal kapcsolatos teendők területén
- ha igazságtalannak találod a bíró ítéletét, lehetőséged van fellebbezni, azaz kérni, hogy vizsgálják felül a döntés helyességét
- senki nem tekinthető bűnösnek a bíróság jogerős ítéletéig


 

Átlagos (0 szavazat)
Kvíz

1. Ki hozza meg az ítéletet a bíróságon?


2. Melyik nem alapvető szabadságjog?


3. Melyik szerv fogadja el a törvényeket


4. Melyik törvényt tekintjük a magyar jogrendszer alaptörvényének?