A Szolfix honlap használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási feltételeket.

Felhasználási feltételek

A Szolfix honlap társadalmi szolgáltatást nyújt a szolnoki, törökszentmiklósi és a kunszentmártoni kistérség településein élő fiatalok (16-34 év közöttiek) számára. A honlap célja, hogy a látogatók, a felhasználók a honlap szolgáltatásainak használata révén elsajátítsák a demokrácia működésének alapszabályait, képességeit, készségeit, így aktív részvételük révén véleményüket kifejthessék a honlapon. A szolgáltatások igénybevétele során bárki elolvashatja és véleményezheti az itt megjelent tartalmakat.A Szolgáltatás

A Szolfix honlap társadalmi szolgáltatást nyújt a szolnoki, törökszentmiklósi és a kunszentmártoni kistérség településein élő fiatalok (16-25 év közöttiek) számára. A honlap célja, hogy a látogatók, a felhasználók a honlap szolgáltatásainak használata révén elsajátítsák a demokrácia működésének alapszabályait, képességeit, készségeit, így aktív részvételük révén véleményüket kifejthessék a honlapon. A szolgáltatások igénybevétele során bárki elolvashatja és véleményezheti az itt megjelent tartalmakat.

A felhasználói magatartás

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:
• A megadott személyes adatok, így a felhasználói név, a profilkép, és a hozzászólás nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
• Az ANAKK nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat, a honlapon megjelenő tartalmak nem tükrözik az ANAKK véleményét.
• A hatályos magyar jogszabályok értelmében az ANAKK nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, az ANAKK által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. Az ANAKK haladéktalanul eltávolítja azt a hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, másokat sértő vagy illegális.
• A felhasználó csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik.
• Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat megtartani.

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási feltételeket. Azokat a felhasználókat, akik megsértik a Felhasználási feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználó jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a Szolfix működését technikailag veszélyeztetik az ANAKK jogosult azonnal töröli a rendszerből.

A tartalom és eltávolítás

Az ANAKK a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog, ugyanakkor a törvény kötelezi a jogsértő tartalom eltávolítását.
A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolfix honlapján közzétesz, különösen ideértve a személyes adatokat, a hozzászólásokat, stb.
Az ANAKK minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amely jogellenes. Az eltávolítással okozott kárért az ANAKK nem felel.
A tartalom, a felhasználó eltávolítása az alábbi esetekben különösen – de nem kizárólagosan – megalapozott:
• 1. A szolfix.hu technikai rombolása.
• 2. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés.
• 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
• 4. Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
• 5. Olyan hozzászólások, amik sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
• 6. Harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
• 7. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát.
• 8. Rémhír terjesztése.
• 9. Bármilyen egyéb jogellenes tartalom közzététele.