Az országgyűlést képviselők alkotják, akiket 4 évente választanak meg az ország választópolgárai

Az Országgyűlés

Gyakran halljuk, hogy az Országgyűlés megszavazott egy törvényt. Ebből már sejthetjük, hogy az Országgyűlés egy olyan szerv, amelyik törvényeket fogad el.A magyar politikai rendszerben a parlament, hivatalos nevén az Országgyűlés (röviden: OGY) felel a törvények elfogadásért. A parlament működését alapvetően az Alkotmány és a házszabály határozzák meg. Az országgyűlést képviselők alkotják, akiket 4 évente választanak meg az ország választópolgárai, a szavazásokra áprilisban vagy májusban kerül sor. (Országgyűlési választások: 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010). Az országgyűlés egy kamarából áll, azaz nincs külön alsó és felső ház, összesen 386 képviselőből tagja van a parlamentnek. Minden szervezetnek vannak tisztségviselői is, így az országgyűlésnek is. A legfőbb méltóság az elnök, aki szervezi az országgyűlés belső életét, és képviseli a parlamentet.

Az országgyűlési munka jelentős része bizottságokban zajlik. A bizottságok háromfélék lehetnek: állandóak, esetiek vagy ideiglenesek. A bizottságokra azért van szükség, hogy a különféle témákat alaposabban megtárgyalják és előkészítsék. Néhány fontosabb bizottság: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság, Honvédelmi Bizottság, Nemzetbiztonsági Bizottság, Külügyi Bizottság.

A magyar választási rendszerből következik, hogy a politikai szerveződések középpontjában a pártok állnak, a parlamentbe jutott pártok képviselőcsoportokat, más néven frakciókat alkotnak. Egy képviselő egyszerre csak egy frakciónak lehet a tagja. Az ülésterem alakja miatt a padok patkó alakzatban helyezkednek el, ezért gyakran találkozhatunk az alábbi ábrával (parlamenti patkó), amely azt mutatja, hogy az egyes frakciók hogyan helyezkednek el. A demokrácia egyik fontos jellemzője, hogy amikor felmerül egy kérdés, akkor arról szavazunk, és amelyik lehetőségre több szavazat érkezik, azt a megoldást választjuk. Az országgyűlésben számos dologról döntenek, amikor a parlament döntést hoz valamiről, azt határozathozatalnak nevezzük.

A legtöbb kérdést elegendő úgy eldönteni, hogy a jelenlévő képviselők több, mint felének támogató szavazata dönti el, hogy valamit elfogadnak vagy sem. A kormányalakítás esetében ennél szigorúbbak a szabályok, az összes képviselő felének plusz egy fő szavazata szükséges. Ezt az esetet abszolút többségi döntésnek nevezzük.Vannak olyan különösen fontos témák, amelyekhez nagyobb egyetértésre van szükség, ekkor minősített szavazásra kerül sor. A minősített többség azt jelenti, hogy a jelenlévők kétharmadának támogatása szükséges. Ennél szigorúbb eset, amikor az összes képviselő kétharmadának támogatása szükséges, azaz nem lehet hiányozni a szavazáskor.

Átlagos (0 szavazat)
Kvíz

1. Mikor látogatható az Országház épülete?


2. Hozzáférhetők-e az interneten az országházi felszólalások?


3. Mi a Magyar Országgyűlés honlapjának címe?


4. Hány évre választják meg a magyar országgyűlési képviselőket?