Adatvédelmi nyilatkozatAz adatkezelő: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
Székhely: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
Telefon: (56) 514 -569
Fax : (56) 514 -576
E-mail: abanovak@ankk.hu

A kezelt adatok köre

A honlapot bárki látogathatja, ám a szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely során a felhasználó azonosításához két adatot kérünk: a teljes nevet és egy fényképet, amely 18 év alatt természetesen lehet egy bármilyen profilkép is.
Amennyiben a felhasználó nem múlt el 18 éves, köteles kikérni a szülő beleegyezését és a regisztrációt csak a szülő hozzájárulásával végezheti el.
Az e-mail megadása nem kötelező, ám csak ezen keresztül kaphat a felhasználó értesítést a honlapon történt eseményekről.
A honlapon a felhasználó csak a teljes neve és a fényképe (profilképe) megadásával tudja használni a szolgáltatásokat, csak így tud bekapcsolódni a közösség életébe. Az ANAKK az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára. Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy a véleménye is személyes adat. A véleményéből nem csak az Ön személyes adataira, hanem adott esetben más személyes adatára is lehet következtetni. Kérjük, hogy más személyes adatait ne tegye közzé a honlapon!
Adatainak megadásával hozzájárul, hogy az ANAKK a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Tájékoztatás a fórumhozzászólásokra és a cikkekhez fűzött megjegyzésekre vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő a fórumon tett hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

Az adatkezelés célja

A honlap használata során a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik. A látogatás befejezésekor a rendszer törli a felhasználó azonosítását lehetővé tévő adatokat.
Az ANAKK kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó igénybe vehesse a honlap szolgáltatásait, lehetővé váljon e-mailen keresztüli kommunikáció a szolgáltató és a felhasználó között.
A személyes adatokat az ANAKK ettől eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az ANAKK az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Szolnok, Hild J. tér 1. alatt található szerveren tároljuk.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, ha úgy érzi, hogy az ANAKK megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.
Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdés esetén írjon az ANAKK e-mail címére.