Hogyan válhatunk aktív állampolgárrá?

A részvétel lehetőségei

Magyarországon az állam vagy a helyi közösség életét meghatározó döntéseket a választópolgárok által meghatalmazott emberek hozzák. Ha azonban visszatekintünk a régmúlt időkre, nem volt ez mindig így. Az ókori görögöknél, az athéni államban például a teljes jogú polgároknak személyesen is joguk volt alakítani a politikát: mindegyikük tagja volt a legfontosabb döntéseket meghozó népgyűlésnek.Manapság nagyon sok teljes jogú állampolgár van, és ha mindegyikük személyesen akarná alakítani az állam ügyeit, akkor bizony nagyon lassan haladnánk, mert sok-sok, gyakran egymásnak ellentmondó akaratot kellene összeegyeztetni. Éppen ezért a választópolgárok által megválasztott képviselők feladata, hogy az emberek javát szolgáló döntéseket hozzanak, és ahogy nevük is mutatja, képviseljék választóik érdekeit.
Elképzelhető azonban, hogy a képviselők nem tudnak minden általuk képviselt ember számára egyformán jó döntést hozni.
Mit tehet az állampolgár, ha:

 • nem ért egyet valamely törvényjavaslattal?
 • valamely - sok embert érintő - kérdésben szeretne változást elérni?
 • nem elégedett az állam által nyújtott szolgáltatásokkal, és maga is szeretne hozzájárulni környezete, közössége fejlődéséhez?
Számos lehetőség áll előttünk ilyen esetekben. Nézzünk néhány példát!
 • lehetőségünk van a készülő jogszabályokról elmondani a véleményünket
 • lehetőségünk van már hatályos jogszabállyal kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz fordulni, ha úgy gondoljuk, hogy az az alkotmánnyal nem fér össze (ez az új Alaptörvény szerint módosulni fog)
 • lehetőségünk van bírósághoz fordulni, ha az igazságszolgáltatástól várjuk vitás ügyeink rendezését a jogszabályok alapján
 • lehetőségünk van bizonyos kérdésekben népszavazás kezdeményezésére aláírásgyűjtéssel
 • lehetőségünk van csatlakozni valamely civil szervezethez, amely egy vagy több fontos, sok embert érintő probléma megoldásán dolgozik, és aktívan törekszik az adott témával kapcsolatos politikai döntések befolyásolására
 • lehetőségünk van az ombudsmanhoz, azaz az országgyűlési biztoshoz fordulni, ha úgy gondoljuk, valamely hivatalos szerv az eljárása során megsértette az alkotmányban foglalt jogainkat
 • lehetőségünk van önkéntes munkát végezni környezetünk, közösségünk életének fejlesztése érdekében
 • lehetőségünk van elmenni a polgármester vagy az országgyűlési képviselő fogadóóráira
 • lehetőségünk van személyesen elmenni a helyi önkormányzat képviselő-testületi és bizottsági üléseire
 • lehetőségünk van részt venni a helyi önkormányzat közmeghallgatásán

Átlagos (0 szavazat)