Közszolgáltatások

Vannak olyan szolgáltatások, melyekre talán nem is figyelünk fel mindennapi életünk során, de ha nem volnának, akkor bizony komoly gondban lennénk. Ez a fejezet a közszolgáltatásokkal foglalkozik, amelyek körébe minden olyan szolgáltatás beletartozik, ami az emberek közös érdekét, folyamatos szükségleteinek ellátását szolgálja. Ezekért az állam, valamilyen állami szerv vagy a helyi önkormányzat felelős.Vegyünk néhány példát, mi is tartozik a közszolgáltatások körébe!

 • közösségi közlekedés biztosítása: a településeken belüli és a települések közötti összeköttetések megteremtése buszokkal, vonatokkal, villamossal, metróval stb.
 • hulladékkezelés: az önkormányzat gondoskodik róla, hogy az emberek házától a szeméttelepre jusson a háztartási hulladék
 • közoktatás biztosítása: általános- és középiskolák
 • idősek otthona, fogyatékos emberek gondozóházai
 • gyermekvédelmi szolgálatok működtetése
 • egészségügyi ellátás, háziorvosi szolgálat működtetése
 • művelődési házak működtetése, múzeumok és könyvtárak fenntartása
 • ivóvíz-ellátás és szennyvízkezelés biztosítása
 • energiaellátás biztosítása (áram, földgáz, hő)
 • elektronikus hírközlés (pl. telefon, internet, mobilkommunikáció) és postai szolgáltatások biztosítása
 • köztemetők fenntartása
 • közterületek (parkok, utáck stb.) takarítása
Általában jellemző, hogy ezeket a szolgáltatásokat csak nagyon szigorú szabályok mellett bízzák magánvállalatokra. Egyrészt azért, mert biztosítani kell, hogy a szolgáltatással mindenkinek legyen lehetősége élni (egy magáncégnek lehet, hogy nem érné meg buszokat küldeni a legeldugottabb településekre), másrészt azért, mert figyelni kell, hogy az embereket ne veszélyeztesse a szolgáltatás. Itt gondolhatunk például arra, hogy mire a csapot megnyitjuk, milyen alapos tisztításon és ellenőrzésen esik át az ivóvíz, nehogy megbetegedjünk a kórokozóktól.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy kell-e ezekért a szolgáltatásokért fizetni. A válasz igen. Az állampolgárok egyrészt adóikkal és egyéb befizetéseikkel járulnak hozzá ezekhez, másrészt vannak példák, amikor ezen felül még meghatározott díjat kell fizetni (gondoljuk csak a szemét elszállításáért és elhelyezéséért fizetendő díjra). Mivel az állam, valamely állami szerv vagy a helyi önkormányzat felel ezekért a szolgáltatásokért, odafigyelnek, hogy a díjak semmiképp se haladhassák meg a szolgáltatás költségit, és tekintettel vannak a befizető helyzetére (különféle díjkedvezmények vannak, például engedményes buszjegy a diákoknak, nyugdíjasoknak, vakoknak stb.).

Átlagos (0 szavazat)
kvíz

1. Az esetek többségében ezekért a közszolgáltatásokért kell-e fizetni?


2. Az alábbiak közül melyik NEM közszolgáltatás?


3. Az alábbi kijelentések közül szerinted melyik NEM tartozik a közszolgáltatások meghatározásához?