Mikor érdemes, illetve mikor kell közjegyzőhöz fordulnunk? Mivel foglalkozik a közjegyző?

A közjegyzőkről

A közjegyzők a jogászok egy speciális csoportját alkotják. Feladatuk, hogy munkájukkal a jog vita nélküli érvényesülését segítsék elő. Milyen ügyekkel foglalkoznak?A következő lista nagy vonalakban ad választ:

 • közokiratok készítése: a közjegyzőt felkereshetjük azzal a kéréssel, hogy bármely szerződést (például adásvételi szerződést) vagy egyéb jognyilatkozatot foglaljon úgynevezett közjegyzői okiratba. Ez az okirat különleges bizonyító erővel bír: ha később nem teljesítik a benne foglaltakat, akkor peres eljárás nélkül közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni.
 • tanúsítványok kiállítása, hiteles másolatok kiadása: a közjegyző az okiraton/annak másolatán helyez el egy záradékot, melyben tanúsíthatja
  1. a másolatnak az eredeti okirattal való egyezőségét;
  2. a fordítás helyességét;
  3. az aláírás vagy kézjegy valódiságát;
  4. az okirat felmutatásának időpontját.
A közjegyző közhitelességű nyilvántartások (Pl. ingatlan- vagy cégnyilvántartás) adatairól is állíthat ki tanúsítványt. Ilyenek például:
 • okiratok megőrzése, pénz vagy értéktárgy bizalmi őrzése: a közjegyző végrendeletet, vagy más okiratot, illetve pénzt, értéktárgyat, vagy értékpapírt vesz át megőrzésre, teljes titoktartás mellett.
 • hagyatéki eljárás: haláleset bekövetkezését követően a meghalt személy hagyatéki ügyeivel kapcsolatos eljárást közjegyző folytatja le. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak.
 • egyéb nemperes eljárások lefolytatása: ha például valaki pénzzel tartozik neked, és nem fizet, akkor közjegyzőknél kell kezdeményezni azt, hogy bocsásson ki fizetési meghagyást, amelynek segítségével behajtható a tartozás.
 • nyilvántartások vezetése: ha valamilyen okból nem kötsz házasságot élettársaddal, de szeretnéd ezt mégis valamilyen hivatalos mederbe terelni, akkor a közjegyzőnél kérheted az élettársi kapcsolatotok bejegyzését az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába.
 • tanácsadás: ez a szolgáltatás egyrészt azt jelenti, hogy egyes közjegyzők a jogi segítségre szoruló, ám az azt anyagilag megengedni nem tudó emberek részére adnak tanácsot, s munkadíjukat az ügyfél helyett az állam megfizeti, illetőleg megelőlegezi. Másrészt ide sorolható a közjegyzők közvetítő tevékenysége is: bizonyos vitákban a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a felek közjegyző segítségét kérjék a vita békés rendezéséhez.
A közjegyzők munkájukért előre meghatározott díjat kérnek. Mindig tájékozódj, mielőtt közjegyző közreműködését kéred az ügyedhez!

Bővebb információért látogass el a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapjára.

Átlagos (0 szavazat)
Kvíz

1. Az alábbiak közül melyik NEM egy közjegyző feladata?


2. Kell-e díjat fizetnünk a közjegyzői munkáért?


3. Kik a közjegyzők?